top of page
שירות זה הוזמן במלואו.

קורס מבוא לניהול פרויקטים


על הקורס

מבוא לניהול פרויקטים – גם לא למנהלי פרויקטים מרצה - איציק מג'אר ניהול פרויקטים הינה מיומנות הכרחית לכל אדם העוסק בכל מלאכה. בעולם העסקי, על מנת להשיג את יעדי העסק בו אנחנו עובדים אנחנו נדרשים לנהל את עצמנו ואת המשימות שאנו מבצעים. בקורס זה נלמד את הכלים הבסיסיים בניהול פרויקטים, שיטות עבודה ומיומנויות לשיפור התקשורת הבינאישית. ההכשרה בנויה משני חלקים (מספר המפגשים גמיש בהתאם לצורך הארגוני) כאשר החלק הראשון הינו המבוא הטכני להקמת פרויקט מוצלח והחלק השני שם דגש על אתגרים בינאישיים במהלך ניהול פרויקט. תוכן מקצועי וכלים: · מה זה פרויקט, האתגרים השכיחים בניהול פרויקטים. · Project Charter: מטרות, בעלי תפקידים, תכולה. · בניית מדדי הצלחה מנצחים (OKR , KPI) · בנית תכולת פרויקט: משאבים, משימות, סדרי עדיפויות, הערכות זמנים, GANTT וניהול סיכונים. · אתגרים בניהול ללא סמכות. · בניית מערכות יחסים בריאות, סיבות ואבחנות לאתגרי תקשורת בינאישית. · ניהול ישיבות אפקטיביות. · סגירת פרויקט ולמידה.


מדיניות ביטולים

ניתן לבטל הרשמה לקורס עד 10 ימים לפני תחילת הקורס. לביטולים או שינויים יש לפנות למייל info@tools.ac בצירוף פרטים רלוונטיים.


פרטי איש הקשר

info@tools.ac


bottom of page